pozadi_hlavicky.jpg, 62 kB

Pohlavní orgány

Samčí pohlavní orgán (penis) je umístěn na spodní straně těla blíže noh. Je drobný, průměrně asi centimetr dlouhý a u kořene necelý půlcentimetr široký, směrem ke špičce se zužuje. Kocour ho má stále, s výjimkou krytí, v ochranném obalu, v jakémsi pouzdru porostlém krátkou srstí. Na penisu jsou drsné papily, tvarem podobné jako jsou na jazyku; výskyt těchto osténčitých papil na penisu je ojedinělý mezi všemi savci. Jejich úkolem je zřejmě dráždit pochvu kočky při krytí.

Varlata jsou u pohlavně dospělých kocourů uložena v krajině stydké v blízkosti penisu a jsou při pohledu zdola nebo odzadu zřetelně patrná; kocour je má až téměř mezi zadníma nohama. Šourek je porostlý krátkou hustou srstí. Varlata kotěte jsou skryta v dutině břišní a sestupují do šourku asi ve třetím až čtvrtém měsíci. Zůstane-li v dospělosti jedno nebo obě varlata uvnitř tělní dutiny, jde o monorchismus (u jednoho varlete) nebo kryptorchismus (u obou varlat). Takto postižená zvířata lze operativně rozšířením tříselního kanálu upravit na normální kocoury, k chovu se však nepřipouštějí, neboť tato vlastnost je dědičná.

Pohlavní otvor samice je malý a úzký. Navazuje na něj pochva. Prstem může veterinář sáhnout do kočky, a tak ji vyšetřovat jedině v době kolem porodu, což u jiných domácích zvířat lze kdykoli. Pohlavní otvor s vulvou je umístěn vzadu pod otvorem řitním.

Na břišní straně těla má kočka celkem 8-10 mléčných bradavek, z nichž však přední dva páry mezi předníma nohama mohou poskytovat koťatům jen minimální množství mléka. Nejproduktivnější je poslední pár mezi zadníma nohama.

Chovatele, zejména začínajícího, zajímá, kterak lze rozpoznat u koťat pohlaví. Nejlépe jde určovat pohlaví u koťat jeden až dva dny starých. Určitou výhodou je, že u vrhů početnějších, se kterými lze u koček počítat, lze ve vrhu srovnávat jedince obou pohlaví. Kočičky mají pohlavní otvor štěrbinovitý a dost blízko u otvoru řitního, takže při pohledu zdola a zezadu máme obraz vykřičníku (!). Kocourci mají jak pohlavní, tak i řitní otvor kulatý a mnohem dále od sebe - připomíná to dvojtečku (:); kromě toho jsou mezi oběma otvory viditelné dva vedle sebe nepatrně stranou ležící hrbolečky (nenapnutý šourek pro dosud nesestouplá varlátka). Rozhodně nelze určovat pohlaví jenom podle mohutnější či útlejší hlavy, což bývá charakteristické až u dospělých zvířat.